การทำประกันภัย พ.ร.บ. จักรยานยนต์

0 Comments

ถึงเวลาทำประกันภัยพ.ร.บ. เพื่อต่อภาษีป้ายทะเบียนแต่ละปี เรียกได้เกิดว่าวุ่นวายเล็กน้อยเลยทีเดียว เพราะเรามักจะต่อภาษีกันเพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงทำให้เราอาจหลงลืมขั้นตอนการทำ พ.ร.บ. ไปบ้าง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทราบถึงกระบวนการและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการต่อภาษีดังต่อไปนี้

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ราคาเท่าไร

1. ส่วนบุคคล

ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 161.57 บาท
75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 323.14 บาท
125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท
รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 323.14 บาท

2. รับจ้าง / ให้เช่า / สาธารณะ

ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 161.57 บาท
75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 376.64 บาท
125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท

ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้ที่ไหนบ้าง

– ทำที่บริษัทกลางฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

– ทำที่ตัวแทนประกันภัย

– ทำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาทะเบียนรถ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม่

ผู้ขอซื้อจะเป็นใครก็ได้ แต่สำหรับกรณีของผู้เอาประกันภัยต้องมีการแสดงตนว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัย

เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาทะเบียนรถ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนไหนของ พ.ร.บ.ที่ใช้ในการต่อภาษี

ฉีกส่วนท้ายของ พ.ร.บ. เพื่อนำไปต่อภาษีที่กรมการขนส่งทางบกได้

ไม่เสียภาษีนานมีผลอย่างไร

กรณีไม่เสียภาษีประจำปี ต้องเสียค่าปรับในการขาดต่อภาษี

หากขาดต่อภาษีประจำปีเกิน 3 ปี

มีผลทำให้ทะเบียนถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถทันที หากต้องการขอใหม่จะมีค่าใช่จ่าย ตรวจสอบได้ที่กรมขนส่งทางบก

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.สำเนาทะเบียนรถ

2. บัตรประชาชน

หมายเหตุ : หากไม่มีสำเนาทะเบียนรถสามารถนำรถไปให้เจ้าหน้าที่ขูดเลขตัวถังรถเพื่อยืนยันแทนได้

โทษปรับเมื่อไม่ทำ พ.ร.บ.

การทำประกันภัยพ.ร.บ. คือการประกันภัยภาคบังคับ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หากมีการเรียกตรวจสอบหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ใช้อะไรแสดงเป็นหลักฐาน

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกดูเอกสารประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมาย (หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.) แก่เจ้าหน้าที่

กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.ชำรุด/สูญหาย

สามารถขอรับได้ที่บริษัทกลางฯ ทุกสาขาโดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. ใบแจ้งความกรณีหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.สูญหาย

2. หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.เดิมกรณีชำรุด

3.หลักฐานที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

4. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นขอรับหน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ. แทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

จากผู้เอาประกันภัย ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารกรมธรรม์รถจักรยานยนต์หาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่

กรณีกรมธรรม์รถจักรยานยนต์สูญหาย สามารถขอรับได้ที่บริษัทกลางฯ ทุกสาขาโดยมีหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ใบแจ้งความ)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย

3.กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อย่างไรก็ตาม เพียงเราเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ครบถ้วนในการทำประกันภัย พ.ร.บ. ก็ทำให้การทำ พ.ร.บ. เป็นเรื่องง่ายดายแล้ว ใช้เวลาเพียงไม่นาน จากนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองยาวนานถึง 1 ปีเลยทีเดียว

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *